Dziedziniec – dusza zamku

PROGRAM „WIELOKULTUROWA RZECZPOSPOLITA”
Zachęcamy do wzięcia udziału w zajęciach edukacyjnych na zamku w Pieskowej Skale.

Składają się one z 3 godzin lekcyjnych i obejmują: prezentację historii dziedzińców rezydencji, ich formy i zmieniających się funkcji, zarówno reprezentacyjnych, jak i czysto gospodarczych oraz spacer po dziedzińcach w Pieskowej Skale połączony z wyszukiwaniem miejsc dokumentujących poszczególne etapy jego budowy.

Zajęcia kończy zabawa plastyczna.

Udział w zajęciach należy zgłosić – wypełniony formularz proszę wysłać na adres pieskowaskala@wawelzamek.pl

Lekcje są realizowane w ramach programu „Wielokulturowa Rzeczpospolita”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Ministra MKDNiS.