Gry edukacyjne

Gry edukacyjne wykorzystywane podczas lekcji muzealnych.

"Zbuduj zamek”

infografika
Komputer losowo przydziela każdemu z graczy (lub zespołowi graczy) określone warunki terenowe (np. równina, pagórek, góry, wyspa na jeziorze) i wyświetla na monitorze planszę z odpowiednim rysunkiem oraz elementy, z których dzieci „zbudują” swój zamek (różnych kształtów baszty, donżony, wieże i budynki mieszkalne, oficyny, fosy, mosty zwodzone, bastiony artyleryjskie itp.). Gracze uzyskują informacje na temat funkcji i formy tych elementów. Jeśli popełnią błędy przy konstruowaniu zamku, gra informuje ich o podstawowych zasadach, których należało przestrzegać przy wznoszeniu warowni.
Gotowe widoki budowli dzieci mogą wydrukować i zabrać ze sobą do domu. Mogą też w trakcie zajęć wymyślić nazwy swoich zamków i opowiedzieć ich historię.

„Porządki w muzeum”

infografika
Na monitorach komputerów wyświetlają się schematycznie zaznaczone sale ekspozycji muzealnej w Pieskowej Skale, odpowiadające poszczególnym epokom. Komputer wyświetla ilustracje charakterystycznych dla poszczególnych okresów obiektów muzealnych eksponowanych w naszym zamku, które gracze przyporządkowują konkretnym salom.

„Pomóż mi się ubrać”

infografika
Na monitorach komputerów pojawiają się rysunki z ubranymi w bieliznę postaciami kobiety i mężczyzny oraz porozrzucane elementy garderoby (pasującej do danej epoki lub nie). Gracze przeciągają myszką wybrane ubrania na postać pani lub pana. Jeśli wybrali odpowiednie elementy garderoby, to „zahaczają się” one na postaci. Po skompletowaniu garderoby postaci z danej epoki, wyświetla się tekst z informacjami o modzie, jaka w tym okresie panowała.

„Abstrakcja” – gra dla dzieci starszych i młodzieży

infografika
Z naszych obserwacji wynika, że większość zwiedzających muzea w Polsce nie rozumie i nie akceptuje sztuki abstrakcyjnej. Pomimo stuletniej już historii tego nurtu, abstrakcja jawi się u nas jako symbol hermetyczności sztuki nowoczesnej. Proponujemy zatem zabawę w komponowanie własnych geometrycznych kompozycji abstrakcyjnych. Gracze otrzymują komputerowe narzędzie graficzne umożliwiające pokrycie powierzchni obrazu figurami i liniami o wybranych kolorach konturu i wypełnienia. Przed przystąpieniem do pracy uczestnicy zajęć losują na komputerze dwa proste pojęcia (np. ład, miłość, rytm, gniew, bałagan, kompromis itp.) i starają się tymi pojęciami inspirować przy tworzeniu dwóch kompozycji abstrakcyjnych. Po zakończeniu mają możliwość wydrukowania i zabrania ze sobą wykonanych prac. Gra wymaga komentarza ze strony osoby prowadzącej zajęcia i podkreślenia nieilustracyjnego charakteru sztuki abstrakcyjnej.

„Ornamenty, ornamenty” – gra dla dzieci młodszych i starszych

infografika
Na monitorach komputerów wyświetlają się rysunki pochodzących z różnych epok obiektów muzealnych eksponowanych w naszym zamku. Następnie w losowej kolejności pojawiają się ornamenty, które gracz przyporządkowuje do konkretnych obiektów. Jeden ornament może pasować do kilku obiektów. Przy poprawnym przy-porządkowaniu ornamentu obiektowi, komputer powiększa eksponat i wyświetla nazwę ornamentu, krótki tekst informacyjny oraz przybliżoną datę powstania dzieła.

⇒ zagraj w grę