Licea

Dla młodzieży proponujemy kilka tematów do wyboru przez nauczycieli.
Czas trwania zajęć: 3 lekcje po 45 minut (Sztuka angielska – 2 lekcje po 45 minut).
 
 

Wielkie epoki stylowe

bloki tematyczne:
A/ średniowiecze
B/ renesans
C/ barok
D/ klasycyzm
E/ romantyzm
F/ Młoda Polska
G/ dwudziestolecie międzywojenne

Zajęcia pomyślane są jako uzupełnienie do szkolnych lekcji z zakresu historii i literatury. Prosimy nauczycieli, aby przy zamawianiu zajęć wybrali jedną określoną epokę.

Lekcja 1: Wykład o sztuce wybranego okresu w Europie i w Polsce – informacje na temat najważniejszych artystów, tendencji i zjawisk.
Lekcja 2: Wizyta w muzeum w sali poświęconej omawianej epoce, gdzie w formie ćwiczeń z młodzieżą zostaną ugruntowane wiadomości zaprezentowane podczas wykładu.
Lekcja 3: Gra edukacyjna (do wyboru: Porządki w muzeum, Zbuduj zamek lub Pomóż mi się ubrać).

Język ornamentów

Zajęcia o historii oraz znaczeniu ornamentów i dekoracji w ciągu wieków. Młodzież uczestnicząca w zajęciach będzie miała sposobność dowiedzieć się także o sposobach datowania obiektów zabytkowych. Uczniowie zaznajomią się z terminologią z zakresu historii sztuki, a na zakończenie zajęć otrzymają krótki słownik terminologiczny.

Lekcja 1: Wykład o historii ornamentu.
Lekcja 2: Wizyta w muzeum połączona z wyszukiwaniem poznanych elementów dekoracyjnych.
Lekcja 3: Gra edukacyjna Ornamenty, ornamenty.

O sztuce malowania obrazów

Zajęcia mają na celu przybliżyć uczestnikom często niezrozumiały dla młodych ludzi świat malarstwa. Rozmawiać będziemy o kluczowych dla artystów zagadnieniach kompozycji, plamy, linii, koloru, światła i faktury.

Lekcja 1: Wykład o komponowaniu obrazów w ciągu wieków.
Lekcja 2: Ćwiczenia z młodzieżą w salach muzeum.
Lekcja 3: Gra edukacyjna Abstrakcja.

Historia w architekturze zapisana

Zajęcia stanowią propozycję spojrzenia na Pieskową Skałę jako na złożone dzieło architektury, które powstawało w ciągu wielu stuleci. Uczestnicy, traktując architekturę zamku jak dokument, spróbują odczytać zapisane w niej wiadomości.

Lekcja 1: Pokaz interaktywnej prezentacji historii architektury zamku, połączony ze wspólną analizą przedstawionego programu.
Lekcja 2: Spacer po zamku, podczas którego uczniowie utrwalą i uzupełnią wiadomości nabyte dzięki interaktywnej prezentacji.
Lekcja 3: Gra edukacyjna Zbuduj zamek.

Historia ubioru

Zajęcia mają przybliżyć młodzieży rzadko poruszane w szkołach zagadnienia związane z historią mody i obyczaju dworskiego.

Lekcja 1: Wykład o historii ubioru.
Lekcja 2: Zwiedzanie muzeum pod kątem historii ubioru. Wyszukiwanie obrazów, na których pojawiają się stroje z poszczególnych epok i analizowanie ich wespół z młodzieżą.
Lekcja 3: Gra edukacyjna Pomóż mi się ubrać.

Lekcja o muzeach

Podczas zajęć podejmiemy wspólnie z młodzieżą refleksję nad muzeami, różnymi ich rodzajami, ich znaczeniem dla społeczności, historią i przyszłością.

Lekcja 1: Wykład prezentujący krótką historię muzealnictwa i kolekcjonerstwa. Zaznajomienie młodzieży z podstawowymi pojęciami z tego zakresu.
Lekcja 2: Wizyta w muzeum obejmująca wszystkie trzy zamkowe wystawy. Przeanalizowanie występujących między nimi podobieństw i różnic. Opowieść o budowaniu ekspozycji muzealnej.
Lekcja 3: Gra edukacyjna Porządki w muzeum.

Sztuka angielska w Pieskowej Skale

Zamek Pieskowa Skała jest bodaj najlepszym w Polsce miejscem, aby zapoznać się z angielską sztuką. Tu właśnie eksponowana jest cenna kolekcja angielskiego malarstwa, przekazana na Zamek Królewski na Wawelu przez profesora Leona Pinińskiego.

Zajęcia mogą być prowadzone w języku polskim lub angielskim.
Czas trwania zajęć: 2 lekcje po 45 minut

Lekcja 1: Wykład stanowiący krótką prezentację sztuki angielskiej, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa.
Lekcja 2: Zwiedzanie Galerii Malarstwa Angielskiego. Opowieść o dziejach kolekcji.