Plener malarski

 In Archiwum wydarzeń

W dniu 23 września 2017 odbył się w Pieskowej Skale plener plastyczny, w którym udział wzięły dzieci i młodzież. Bohaterem pleneru był zamek, jego wnętrza i obiekty muzealne.

Zajęcia odbyły się na ekspozycjach muzealnych oraz w krużgankach.

Plener zorganizowano przy merytorycznym wsparciu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pod opieką Pana Profesora Adama Brinckena i jego współpracowników.

Uczestnikom gratulujemy zaangażowania i z przyjemnością prezentujemy galerię ich prac.

Plener stanowił element działań mających na celu promocję rezultatów Projektu „Pieskowa Skała. Konserwacja architektury zamku i poszerzenie oferty edukacyjno-kulturalnej” zrealizowanego w  ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”, współfinansowanego z MF EOG 2009-2017 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podstrona Projektu.

Start typing and press Enter to search

Skip to content