Powstanie Styczniowe w Dolinie Prądnika i w okolicy 

 In Archiwum wystaw

Powstanie Styczniowe w Dolinie Prądnika i w okolicy.

ornament
26 lipca – 30 listopada 2013
Wystawa czasowa na Zamku w Pieskowej Skale

Wystawa Powstanie Styczniowe w Dolinie Prądnika i w okolicy oraz towarzyszące jej warsztaty to przedsięwzięcie, dzięki któremu chcemy uczcić 150-lecie wydarzeń 1863 roku. Podejmujemy trudny w ostatnich czasach problem godnego i autentycznego obchodzenia świąt narodowych i patriotycznych rocznic.

Wystawa składa się z 5 efektownych, artystycznie zaprojektowanych plansz. Odwiedzających Pieskową Skałę turystów i mieszkańców okolicznych miejscowości chcemy zapoznać z tymi wydarzeniami powstańczymi, które rozegrały się na naszym terenie. Pragniemy też przybliżyć postacie lokalnych bohaterów, ludzi ważnych i ciekawych, o których często milczą podręczniki historii i nie pamiętają już potomni. Wystawa jest więc próba spojrzenia na doniosłe w dziejach kraju wydarzenia z perspektywy lokalnej, z Pieskowej Skały, Ojcowa, Sułoszowej, Szyc, czy Glanowa.

Wystawę można oglądać na zamku w Pieskowej Skale. Plansze, ustawione przy zewnętrznym dziedzińcu, mogą zobaczyć wszyscy, którzy przybyli na zamek, nawet jeśli nie wykupili biletów do muzeum.
W Pieskowej Skale wystawa będzie udostępniana od 26 lipca do końca listopada 2013, a później będzie można ją oglądać na terenie kilku sąsiednich parafii aż do kwietnia 2014.

ornament
ornament

Projekt „Powstanie Styczniowe w Dolinie Prądnika i w okolicy – wystawa i towarzyszące jej warsztaty” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

ornament

Start typing and press Enter to search

Skip to content