Szkoły podstawowe

Program „Pieskowa Skała daleka i bliska”

Za cel stawiamy sobie uzupełnienie realizowanych w szkołach programów edukacji regionalnej, zapoznanie dzieci i młodzieży z dziejami zamku i ukazanie ich na tle historii Polski. W trakcie zajęć przedstawimy uczestnikom sylwetki lokalnych bohaterów i innych postaci ważnych dla naszego regionu, przybliżymy podstawowe zagadnienia z zakresu kultury dworskiej, opowiemy o heraldyce, obyczajach, ubiorze.
  • czas trwania zajęć: 3 lekcje po 45 minut
  • każde z serii spotkań stanowi odrębną całość; zajęcia dla uczniów biorących udział
  • w pełnym cyklu rozpoczynać się będą przypomnieniem wiadomości zdobytych podczas poprzednich spotkań

KLASA I

Lekcja 1: Opowieść o zamkach i powstaniu Pieskowej Skały, o królach Kazimierzu Wielkim i Ludwiku Węgierskim. Rozważania o tym, czym jest historia, a czym legenda.
Lekcja 2: Zwiedzanie Sali Gotyku w muzeum.
Lekcja 3: Pokaz trójwymiarowego, wirtualnego modelu zamku w okresie średnio-wiecza oraz zabawa: dzieci kolorują herb Starykoń Szafrańców słuchając opowieści o heraldyce.

KLASA II

Lekcja 1: Opowieść o Pieskowej Skale w czasach Szafrańców: o dziejach Piotra Szafrańca seniora – uczestnika bitwy pod Grunwaldem, Piotra Szafrańca juniora – rycerza rozbójnika, Hieronima – sekretarza króla Zygmunta Starego oraz Stanisława – budowniczego renesansowego zamku w Pieskowej Skale.
Lekcja 2: Zwiedzanie Sali Renesansu w muzeum.
Lekcja 3: Pokaz trójwymiarowego, wirtualnego modelu zamku w okresie renesansu oraz zabawa: gra edukacyjna Porządki  w muzeum (sale Gotyku i Renesansu).

KLASA III

Lekcja 1: Opowieść o Pieskowej Skale w czasach Zebrzydowskich, o siedemnasto-wiecznych fortyfikacjach i architekturze obronnej, o potopie szwedzkim i przebiegu wojny na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej oraz o oblężeniu Pieskowej Skały w roku 1655. Przypomnienie wiadomości z dziedziny heraldyki i poszukiwanie herbów na zamku.
Lekcja 2: Zwiedzanie Sali Baroku w muzeum.
Lekcja 3: Pokaz trójwymiarowego, wirtualnego modelu zamku w okresie baroku oraz zabawa: gra edukacyjna Porządki w muzeum (sale Gotyku, Renesansu i Baroku).

KLASA IV

Lekcja 1: Opowieść o zamku w czasach Wielopolskich, o źródłach fortuny tego ro-du, o Hieronimie Wielopolskim i jego pracowni stolarskiej oraz o polowaniach w Pieskowej Skale. Rozważania na temat gospodarki folwarcznej.
Lekcja 2: Zwiedzanie sal Późnego Baroku i Rokoka w muzeum.
Lekcja 3: Pokaz trójwymiarowego, wirtualnego modelu zamku w okresie późnego baroku oraz zabawa: gra edukacyjna Porządki w muzeum (sale Gotyku, Renesansu i Baroku, Późnego Baroku i Rokoka).

KLASA V

Lekcja 1: Opowieść o zamku w czasach Mieroszewskich. Opowieść o rodzinie Mieroszewskich i ich ordynacji, o roku 1850 – roku wielkich pożarów w Krakowie i Pieskowej Skale, o powstaniu styczniowym w Dolinie Prądnika i bitwie na zamku w Pieskowej Skale, o żałobie narodowej i patriotycznej biżuterii.
Lekcja 2: Zwiedzanie sal Klasycyzmu, Romantyzmu i Historyzmu w muzeum.
Lekcja 3: Pokaz trójwymiarowego, wirtualnego modelu zamku w okresie powstania styczniowego oraz zabawa: gra edukacyjna Porządki w muzeum (sale od Gotyku do Historyzmu).

KLASA VI

Lekcja 1: Opowieść o Pieskowej Skale w okresie międzywojennym i w czasach II wojny światowej, o działającym na zamku pensjonacie i sierocińcu, o dziejach pieskoskalskiego muzeum. Rozważania na temat muzeów, ich roli i różnorodności.
Lekcja 2: Zwiedzanie sal Secesji i Dwudziestolecia Międzywojennego w muzeum.
Lekcja 3: Quiz o zamku oraz zabawa: gra edukacyjna Porządki w muzeum (wersja pełna).