X Dni Kultury Staropolskiej

 In Archiwum imprez cyklicznych, Archiwum wydarzeń

Dni Kultury Staropolskiej na Zamku w Pieskowej Skale

ornament

X Dni Kultury Staropolskiej

Program imprezy  obowiązuje zarówno 17 jak i 18 czerwca 2017

11.00 – 11.20, sobota i niedziela
Powitanie jego królewskiej mości i towarzyszących mu osób na dziedzińcu zewnętrznym

11.20 – 12.00, sobota i niedziela, na dziedzińcu wewnętrznym
Jego Królewskiej Mości odczytaną będzie historia zamku Pieskowa Skała

12.00 – 12.40, sobota i niedziela
Jego Królewska Mość raczy obejrzeć zamek w towarzystwie swej świty, gospodarzy i publiczności

12.00 – 12.40, sobota i niedziela
Nauka menueta dla młodzieży przed osobą króla chcącej wystąpić

12.40 – 13.30, sobota i niedziela
Jego Królewska Mość raczy obejrzeć tańce dla jego osoby przez młódź okoliczną, a szlachetnie urodzoną przygotowane zaś publiczność do nauki chodzonego zaproszona zostanie

13.30 – 14.20, sobota
Jego Królewska Mość raczy pozować do portretu malarzowi królewskiemu Janowi Bogumiłowi Plerschowi, przysłuchując się satyrom Ignacego Krasickiego przez młódź dla niego wygłaszanym

13.30 – 14.00, niedziela
Jego Królewska Mość raczy pozować do portretu malarzowi królewskiemu Janowi Bogumiłowi Plerschowi, przysłuchując się satyrom Ignacego Krasickiego przez młódź dla niego wygłaszanym

13.30 – 14.20 Stanisław August Poniatowski i królewska wizyta w Pieskowej Skale w lipcu 1787 roku – prelekcja kustosza zamku Olgierda Mikołajskiego
sala na parterze

14.20 – 15.00, sobota
Jego Królewska Mość i szlachetni goście raczą udać się na krótki odpoczynek zaś publiczność do nauki chodzonego zostanie zaproszona

14.00 – 14.30, niedziela
Jego Królewska Mość i szlachetni goście raczą udać się na krótki odpoczynek zaś publiczność do nauki chodzonego zostanie zaproszona

14.20 – 15.00, sobota i niedziela, sala na parterze
Malarnia królewska i artystyczny mecenat Stanisława Augusta Poniatowskiego – prelekcja kustosza zamku Olgierda Mikołajskiego

14.30 – 15.00, niedziela
Jego Królewska Mość raczy wysłuchać chóru Laetus Cantus, który dla osoby króla, szlachetnych gości i publiczności pieśni z minionych wieków pięknie odśpiewa

15.00 – 15. 30,  sobota i niedziela
Jego Królewska Mość raczy pozować do portretu malarzowi królewskiemu Janowi Bogumiłowi Plerschowi, oglądając popisy taneczne i przysłuchując się satyrom Ignacego Krasickiego przez młódź dla niego wygłaszanym

15.30 – 16.00, sobota i niedziela
Jego Królewska Mość sam ulubione swe satyry Ignacego Krasickiego wygłosić dla publiczności raczy

16.00 – 16.30, sobota
Jego Królewska mość raczy wysłuchać chóru Laetus Cantus, który dla osoby króla, szlachetnych gości i publiczności pieśni z minionych wieków pięknie odśpiewa

16.30 – 17.00, sobota
Jego Królewska Mość raczy udać się na spoczynek a szlachetni goście i publiczność wyraz radości z królewskiej wizyty w Pieskowej Skale tańcem okazać mogli będą

16.00 – 17.00, niedziela
Jego Królewska Mość i szlachetni goście przed udaniem się do Ojcowa przez gospodarzy pięknie pożegnani będą, a publiczności radość z królewskiej wizyty w Pieskowej Skale tańcem okażą

16.30 – 17.00,  sobota i niedziela
Praemiando incitat – nagradzając zachęca. Historia orderu św. Stanisława ustanowionego przez Stanisława Augusta Poniatowskiego – prelekcja kustosza zamku Olgierda Mikołajskiego

11.00-17.00,  sobota i niedziela
Warsztat plastyczny i warsztat artystyczny dla dzieci i dorosłych. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z technikami plastycznymi i wykonać własne prace oraz pamiątkowe przypinki z gwiazdą orderu św. Stanisława

ornament

Start typing and press Enter to search

Skip to content