XII Dni Kultury Staropolskiej

 In Archiwum wydarzeń

Dni Kultury Staropolskiej na Zamku w Pieskowej Skale

ornament

„Wszyscy na wesele. Czyli jak Hieronim Szafraniec córkę królewską zaślubiał”
XII Dni Kultury Staropolskiej
8-9 czerwca 2019
Impreza ma charakter edukacyjno-popularyzatorski i jest adresowana do zwiedzających zamek w czerwcowy weekend turystów.
Efektowna i niecodzienna w praktyce muzealnej formuła daje również okazję do promocji imprezy i zwiększenia zainteresowania dziedzictwem kulturowym prezentowanym w naszym muzeum, stanowiąc poszerzenie jego normalnej oferty. Jak zwykle staramy się wybierać takie epizody z historii Pieskowej Skały, gdy dzieje zamku i jego właścicieli splatały się z ważnymi wydarzeniami w polskiej polityce i kulturze. Tym razem chcemy przypomnieć historię małżeństwa, zawartego pomiędzy Hieronimem Szfrańcem, panem na Pieskowej Skale i dworzaninem króla Zygmunta Starego, a królewską naturalną córką Reginą.

Jako wykonawców widowiska zaprosiliśmy w tym roku Fundację Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej z Nowego Sącza kierowaną przez doświadczoną rekonstruktorkę strojów historycznych i badaczkę dawnych obyczajów panią dr Marię Molędę. W programie imprezy w sobotę znajdą się pokazy tańców renesansowych i prelekcje dotyczące mody tego okresu, a w niedzielę prezentowane będzie widowisko teatralno-taneczne: „Jak Hieronim Szafraniec córkę królewską zaślubiał”.

Impreza będzie się odbywała na dziedzińcu wewnętrznym i na salach parteru zamku.

Program

SOBOTA 11.00-17.00

11.00- 11.40 Rozpoczęcie XII Dni Kultury Staropolskiej na Zamku w Pieskowej Skale
Prezentacja wykonawców
Pokaz tańców renesansowych
Zabawa z publicznością- mini warsztat tańca renesansowego
dziedziniec wewnętrzny

12.00-12.30 W sajanch i beretach – opowieść o modzie renesansowej w Polsce
prelekcja – dr Maria Molenda
sala na parterze zamku

12.40-13.30 Pokaz tańców renesansowych
Zabawa z publicznością – mini warsztat tańca renesansowego
Opowieść o tańcu w wieku XVI – prowadzi Maja Zawada
dziedziniec wewnętrzny

13.40–14.10 W sajanch i beretach – opowieść o modzie renesansowej w Polsce
prelekcja dr Maria Molenda
sala na parterze zamku

14.30-15.00 Pokaz tańców renesansowych
Zabawa z publicznością – mini warsztat tańca renesansowego
dziedziniec wewnętrzny

15.00-15.30 W sajanch i beretach – opowieść o modzie renesansowej w Polsce
prelekcja – dr Maria Molenda
sala na parterze zamku

15.45–16.15 Pokaz tańców renesansowych
Zabawa z publicznością – mini warsztat tańca renesansowego
opowieść o tańcu w wieku XVI – prowadzi Maja Zawada
dziedziniec wewnętrzny

16.30-17.00 W sajanch i beretach – opowieść o modzie renesansowej w Polsce
prelekcja – dr Maria Molenda
sala na parterze zamku

17.15 Pokaz tańców renesansowych, zakończenie programu.

Wykonawcy:Fundacja Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej i Szkoła Tańca Jane Austen

NIEDZIELA 11.00-17.00

11.00-11. 30 Przywitanie publiczności, Prezentacja wykonawców: Fundacja Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej oraz Szkoła Tańca Jane Austen

11.45-12.00 „Coś się tu wydarzy – Jak Mikołaj Rej fraszki dwórkom składał”
scenka teatralno-taneczna – dziedziniec wewnętrzny

12.15–12.30 „Dwórki i kawalerowie” oraz „Renesansowa panna młoda”
scenka teatralno taneczna – dziedziniec wewnętrzny

12.45-13.00 „Domownicy witają króla Zygmunta Starego i królową Bonę.”
scenka teatralno taneczna – dziedziniec wewnętrzny

13.15-13.30 „Zaślubiny królewskiej córki Reginy i Hieronima Szafrańca.”
scenka teatralno taneczna – dziedziniec wewnętrzny

13.45–14.15 W sajanch i beretach – opowieść o modzie renesansowej w Polsce
prelekcja – dr Maria Molenda
sala na parterze zamku

14.30-15.00 pokaz tańców renesansowych
zabawa z publicznością- mini warsztat tańca renesansowego
opowieść o tańcu w wieku XVI – prowadzi Maja Zawada
dziedziniec wewnętrzny

15.15-15.30 Coś się tu wydarzy – Jak Mikołaj Rej fraszki dwórkom składał”
scenka teatralno-taneczna

15.45–16.00 „Dwórki i kawalerowie” „Renesansowa panna młoda”
scenka teatralno-taneczna

16.15-16.30 „Domownicy witają króla Zygmunta Starego i królową Bonę”
scenka teatralno- taneczna

16.45-17.00„Zaślubiny królewskiej córki Reginy i Hieronima Szafrańca”
scenka teatralno- taneczna

17.00 Pokaz tańców renesansowych – zakończenie programu

Wykonawcy: Fundacja Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej i Szkoła Tańca Jane Austen

ornament

Start typing and press Enter to search

Ogród Skip to content