Godziny otwarcia muzeum

styczeń-kwiecień

grupy minimum 15 osobowe
zwiedzanie w godz. 9.00-15.00
po wcześniejszej rezerwacji /z minimum jednodniowym wyprzedzeniem/

turyści indywidualni
wejścia o godzinach: 12.00, 13.00, 14.00

maj – wrzesień

wtorek-czwartek: 9.00–17.00, piątek: 9.00–13.00
sobota, niedziela:  10.00–18.00

październik

wtorek-czwartek: 9.00–16.00, piątek: 9.00–13.00
sobota, niedziela:  10.00–16.00

listopad, grudzień

wtorek-piątek: zwiedzanie wyłącznie dla grup minimum 15 –osobowych; konieczna rezerwacja z jednodniowym wyprzedzeniem
sobota-niedziela – wejścia o stałych godzinach:
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00

ornament

Podane godziny otwarcia dotyczą ekspozycji muzealnych. Ostatnie wejście na godzinę przed zamknięciem muzeum.
Kasa zamykana na godzinę przed zamknięciem muzeum.
Dziedziniec zewnętrzny otwarty codziennie od 8 00 do zmroku.

Muzeum nieczynne: w poniedziałki • 1 stycznia • Wielka Sobota i Niedziela Wielkanocna • 1 listopada • 11 listopada • 24 i 25 grudnia

Zwiedzający zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu.

ornament

Ceny biletów na wystawy stałe

Przemiany stylowe
w dziejach sztuki europejskiej

normalny: 11 zł
ulgowy: 9 zł
rodzinny: 38 zł

Galeria
Malarstwa Angielskiego

normalny: 10 zł
ulgowy: 6 zł
rodzinny: 29 zł

Historia
Pieskowej Skały

wstęp w ramach wykupionego biletu na jedną
z wystaw: „Przemiany stylowe w dziejach sztuki europejskiej” lub „Galerię Malarstwa Angielskiego”

ornament
Promocyjny bilet na zwiedzenie całości

normalny: 18 zł, ulgowy: 11 zł, rodzinny: 50 zł

Bilet rodzinny: przysługuje rodzinie składającej się co najwyżej z dwóch osób dorosłych i czwórki dzieci.

Wstęp bezpłatny: w piątki z wyjątkiem dni świątecznych i poświątecznych. W dni bezpłatne udostępniane jest jedynie jedno piętro ekspozycji „Przemiany stylowe w dziejach sztuki europejskiej”. Pozostałe wystawy zamknięte.

Informacja i rezerwacja: zwiedzanie, lekcje muzealne: tel. +48 12/389-60-04 wew. 30

ornament
Zaproszenie do udziału w badaniu

Szanowni Państwo, zależy nam na poznaniu Państwa opinii na temat planowanej przez nas oferty programowej.
Zachęcamy do wypełnienia ankiety – kliknij tutaj

Regulamin pobytu

REGULAMIN POBYTU NA TERENIE ZAMKU W PIESKOWEJ SKALE

Zamek w Pieskowej Skale jest oddziałem  Zamku Królewskiego na Wawelu – państwowej instytucji kultury, której celem jest m.in. zachowanie substancji zabytkowej należących do niego obiektów jako najwyższej rangi pomnika historii, tradycji kulturowej oraz religijnej narodu polskiego i podlega szczególnej ochronie.

Niniejszy Regulamin jest wydany przez Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki w ramach jego kompetencji jako zarządcy terenu zamku w Pieskowej Skale  i dotyczy wszystkich osób obecnych na terenie zamku, bez względu na cel ich pobytu. Wejście na teren zamku w Pieskowej Skale  oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. Teren Zamku w Pieskowej Skale  jest udostępniany odwiedzającym codziennie od 6.00 do zmroku.
 2. Dziedziniec wewnętrzny zamku, dla ruchu turystycznego otwarty  jest w godzinach otwarcia wystaw – dla osób posiadających ważny bilet wstępu na wystawy.
 3. Na teren zamku w Pieskowej Skale  zabrania się :
  • wnoszenia broni, przedmiotów i środków, mogących zagrażać życiu lub zdrowiu,
  • wprowadzania i wnoszenia zwierząt z wyjątkiem psów – przewodników,
  • wnoszenia dużego bagażu o wymiarach przekraczających 55x40x23cm (którykolwiek) albo łącznie 118cm (szer+wys+dł).
  • wchodzenia na obsiane trawą obszary  oraz klomby,  mury oraz inne miejsca wyłączone z ruchu turystycznego,
  • spożywania napojów alkoholowych poza lokalem gastronomicznym,
  • palenia tytoniu poza miejscami wyznaczonymi,
  • zakłócania porządku, hałaśliwego zachowania się, jeżdżenia na hulajnogach, wrotkach, deskorolkach, gry na instrumentach muzycznych oraz używania własnych odbiorników radiowych, magnetofonów itp.,
  • dokarmiania ptaków,
 4. Zezwolenia dyrekcji Zamku Królewskiego na Wawelu wymaga:
  • prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji usług),
  • wykonywania filmów i fotografii przedstawiających architekturę zamku  w celach komercyjnych,
  • organizowania zgromadzeń, akcji reklamowych, protestacyjnych, prezentacji transparentów,  symboli i emblematów z wyjątkiem polskich narodowych i religijnych,
  • wjazd pojazdów w tym rowerów, z wyłączeniem rowerków i wózków dziecięcych  oraz wózków inwalidzkich
  • używanie bezzałogowych platform mobilnych (latających i jeżdżących).
 5. Teren zamku w obrębie otaczających go murów i podejścia do nich oraz oznakowane wnętrza są objęte całodobowym monitoringiem wizyjnym  w celach bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

 w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO:

 • administratorem danych osobowych Zwiedzającego jest Zamek Królewski na Wawelu,
 • dane osobowe Zwiedzającego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z udostępnianiem zbiorów do celów edukacyjnych,
 • dane osobowe Zwiedzającego nie będą przekazywane podmiotom trzecim,
 • dane osobowe Zwiedzającego będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 90 dni,
 • w odniesieniu do danych osobowych Zwiedzającego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 • Zwiedzający posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Zwiedzającego;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Zwiedzający uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Zwiedzającego narusza przepisy RODO.
 • Zwiedzającemu nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit d RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Zwiedzającego jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
 1. Teren zamku w Pieskowej Skale   chroniony jest przez Wewnętrzną Służbę Ochrony- Straż Zamkową działającą na podstawie Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1099). W zakresie bezpieczeństwa i porządku, przebywający na terenie Zamku zobowiązani są do wykonywania poleceń Straży Zamkowej – również w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem.
ornament

Dojazd

Busami
linii prywatnych

Samochodem
prywatnym

U podnóża Zamku znajdują się 2 parkingi:
– na skrzyżowaniu dróg do Skały, Sułoszowej i Wielmoży;
– od strony Skały tuż pod Maczugą Herkulesa na zakolu rzeki Prądnik.

Ponadto można zaparkować w gospodarstwie agroturystycznym państwa Glanowskich
(Podzamcze 2, nieopodal wjazdu w aleję parkową).
Parkingi otwarte przez cały rok, nie strzeżone, płatne.

Zamek Pieskowa Skała
32-045 Sułoszowa, woj. małopolskie

ornament

Start typing and press Enter to search

Skip to content