Logo - Zamek Pieskowa Skała

„Żywy Zamek” - imprezy z udziałem rekonstruktorów

trójka młodych osób w strojach historycznych
W czasie trwania imprez, oprócz wymienionych warsztatów kaligrafii odbywać się będą również zabawy edukacyjne dla dzieci i dorosłych: historyczne przebieranki, strzelanie z łuku, walki na bezpieczną białą broń, nakrywanie do stołu, zabawy z przyprawami.

18–19 maja – Na włoską modłę

11.00–17.00
Teatr Tańca Terpsychora zaprezentuje scenki rodzajowe i
pokazy tańców renesansowych z końca XV wieku na dziedzińcu wewnętrznym.
Przy wejściu do biblioteki działać będzie zamkowe skryptorium oferujące naukę
renesansowej kaligrafii.

1–2 czerwca – Zapomniani mistrzowie miecza

10.00–18.00
W sobotę prelekcje z pokazami:
Średniowieczny miecz 10.00 i 14.00
Sztuki walki w średniowiecznej Europie 11.00 i 15.00
Mistrz Johanes Liechtenauer 12.00 i 16.00
W niedzielę pokazy walki mieczem, sparringi 10.00-18.00

15–16 czerwca – Kraj skrzydlatych jeźdźców

11.00–17.00
Poczet Krakowskiej Chorągwi Husarskiej scenki rodzajowe, pokazy broni i wyposażenia husarii oraz sztuki walki szablami.

13–14 lipca – Renesansowe nowinki francuskie

11.00–17.00
Teatr Tańca Terpsychora prezentuje scenki rodzajowe i pokazy francuskich tańców renesansowych z XVI wieku na dziedzińcu wewnętrznym i krużgankach. Przy wejściu do biblioteki działać będzie zamkowe skryptorium oferujące naukę renesansowej kaligrafii.

17–18 sierpnia – Husarskim obyczajem

11.00–17.00
Poczet Krakowskiej Chorągwi Husarskiej scenki
rodzajowe, pokazy broni i wyposażenia husarii oraz sztuki walki szablami.

28–29 września – „1670” czyli kultura staropolska

11.00–17.00
Teatr Tańca Terpsychora prezentuje scenki rodzajowe min. ubieranie szlachcica oraz pokazy tańców staropolskich z XVII wieku na dziedzińcu wewnętrznym, krużgankach i ekspozycji Kultura Staropolska. Kustosz zamku opowie o unikalnej kolekcji portretów rodu Sapiehów - Galerii Kodeńskiej, a zamkowi edukatorzy zaprezentują zakorzenioną w staropolskiej tradycji sztukę nakrywania stołu.

19–20 października – Anglomania: moda na gentelmana

11.00–17.00
Teatr Tańca Terpsychora prezentuje scenki rodzajowe i pokazy tańców angielskich z pocz. XIX wieku w scenerii
wnętrz niczym z powieści Jane Austin. Kustosz zamku opowie pojawiającej się w Europie w XVIII i XIX wieku „modzie na Anglię” i znajdującej się na zamku ekspozycji Angielskie Wnętrza z Kolekcją Obrazów.
.