Logo - Zamek Pieskowa Skała

Zajęcia edukacyjne

Zachęcamy szkoły, ośrodki opiekuńcze i wychowawcze, placówki upowszechniania kultury do wzięcia udziału w prowadzonych przez Zamek Pieskowa Skała zajęciach edukacyjnych.

Zajęcia są bezpłatne, składają się z trzygodzinnych (3 x 45min) bloków, obejmujących zwiedzanie zewnętrznej przestrzeni zamku, wizytę na wybranej części ekspozycji i część warsztatową.

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci i młodzieży w różnym wieku – stopień uszczegółowienia tematu jest dostosowywany do wieku uczestników. Najlepiej aby udział w nich wzięła jedna klasa (do 24 osób), ale w przypadku liczniejszej grupy zrealizujemy je dzieląc na mniejsze zespoły ( maksymalna liczba uczestników to 45 osób).

Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu i wypełniona przez szkołę karta zgłoszenia, która zostanie przesłana po ustaleniu terminu zajęć.

Zajęcia są bezpłatne, realizowane w ramach programu Wielokulturowa Rzeczpospolita – Zamek Pieskowa Skała, zrealizowanego dzięki wsparciu udzielonego z programu
KULTURA MECHANIZMU EOG 2014-2021
DZIAŁANIE 1: POPRAWA ZARZĄDZANIA DZIEDZICTWEM KULTUROWYM
Poddziałanie 1.1 RESTAURACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

W trakcie zajęć realizowane będą tematy:

1. Żupan czy szustokor o stroju szlachty polskiej na przełomie XVII i XVIII w.                           
 – w trakcie lekcji wizyta na ekspozycji w salach baroku i późnego baroku oraz Kultura Staropolska – omówienie szczegółów stroju na bazie portretów i rekonstrukcji ubiorów z epoki.

2. Portret Sarmaty
– w trakcie lekcji wizyta na ekspozycji w salach baroku i późnego baroku oraz Kultura Staropolska – omówienie różnych typów portretu na bazie obrazów prezentowanych w muzeum.

3. Jak podczaszy z podkomorzym, wojewodzianka z podstoliną. O urzędach w dawnej Polsce.
– lekcja przybliżająca uczniom urzędy piastowane w dawnej Polsce w oparciu o ekspozycję Kultura Staropolska i Historia Pieskowej Skały.

4.  Szable, karabele, szpady i rapiery
– zajęcia  na temat broni białej prowadzone w oparciu o wystawę Kultura Staropolska i Salę historyzmu na wystawie Europejskie style i mody w sztuce, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prezentowane militaria.

5. Śmierć i pogrzeb w dawnej Polsce
– zajęcia zapoznające uczniów ze staropolskimi zwyczajami pogrzebowymi realizowane na sali gotyku na wystawie Europejskie style i mody w sztuce, oraz w krypcie z sarkofagami Sieniawskich oraz sztuką i terminologią związaną z tematyką sepulkralną.
Opcjonalnie realizacja tematyki związanej z Powstaniem Styczniowym i spacer do mogiły powstańców styczniowych w parku i grobu Potiebni u stóp zamku.

6. Heraldyka i genealogia
– na bazie wystawy Historia Pieskowej Skały i Kultura Staropolska – Galeria Kodeńska Sapiehów zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami z zakresu genealogii oraz genezą i zasadami tworzenia herbów szlacheckich.

7. Pieprznie i szafranno moja mościa panno czyli staropolskie smaki
– zwiedzanie wystawy Kultura Staropolska ze szczególnym uwzględnieniem kuchni i przedstawienie uczestnikom charakterystyki kuchni dworskiej, z naciskiem położonym na przyprawy dominujące w tamtych czasach na polskich stołach.

8. Słowo i smak – opowieść o kuchni staropolskie
– zwiedzanie wystawy Kultura Staropolska ze szczególnym uwzględnieniem kuchni oraz przedstawienie charakterystyki polskiej kuchni czasów baroku na bazie przepisów kulinarnych z najstarszych polskich książek kucharskich. Warsztat literacki – wspólne pisanie wiersza na temat kulinarny.

9. Orient w kulturze polskiej
– zwiedzanie wystawy Kultura Staropolska ze szczególnym uwzględnieniem mody „sarmackiej” i militariów. Poszukiwanie związków i wpływów kultury tureckiej i bliskowschodniej na modę, kuchnię i styl życia Polaków.

10. Tradycja i pamięć
– w trakcie zwiedzania wystaw Historia Pieskowej Skały i Kultura Staropolska zgłębianie tematu dotyczącego polskich tradycji i o roli pamięci o wydarzeniach, osobach i miejscach w budowaniu wizerunku.

11. Dziedziniec dusza zamku
– zajęcia prezentują historię dziedzińców rezydencji, ich formy i zmieniające się funkcje, zarówno reprezentacyjne, jak i czysto gospodarcze oraz spacer po dziedzińcach w Pieskowej Skale, połączony z wyszukiwaniem miejsc dokumentujących poszczególne etapy jego budowy.