Logo - Zamek Pieskowa Skała

Regulamin ślubnych sesji zdjęciowych

REGULAMIN ŚLUBNYCH SESJI ZDJĘCIOWYCH NA TERENIE ZAMKU W PIESKOWEJ SKALE
1. Na terenie Zamku w Pieskowej Skale ślubne sesje zdjęciowe mogą być wykonywane:
a) na dziedzińcu zewnętrznym, dziedzińcu wewnętrznym i krużgankach,
b) w Ogrodzie włoskim i Skale Dorotki (tylko przy sprzyjających warunkach pogodowych).
2. Opłata jednodniowa za wykonywanie sesji:
a) na dziedzińcach i krużgankach wynosi 150 zł brutto od pary.
b) na dziedzińcach, krużgankach, w Ogrodzie włoskim i Skale Dorotki wynosi 200 zł brutto od pary.
Paragon, fakturę lub dowód wpłaty świadczące o dokonaniu opłaty należy okazać osobie sprawdzającej bilety wstępu.
3. Wykonywanie sesji ślubnych możliwe jest we wszystkie dni tygodnia, za wyjątkiem poniedziałków, w godzinach pracy kas zamkowych.
4. Wykonanie ślubnej sesji zdjęciowej możliwe jest po uiszczeniu opłaty w kasie zamku w Pieskowej Skale. Opłatę za wykonanie sesji Ślubnej można dokonać również na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego, O/Kraków, nr konta 86 1130 1150 0012 1269 5620 0001 podając w tytule miejsce wykonania sesji zdjęciowej.
5. Ślubne sesje zdjęciowe nie wymagają wcześniejszej rezerwacji terminu, należy jednak przed przyjazdem upewnić się, co do możliwości przeprowadzenia sesji w danym dniu. Informacja pod nr telefonu 12 3896004 w 30.
6. W opłatę wliczony jest wstęp na teren wykonywania zdjęć, odpowiednio do kwoty wniesionej opłaty, dla Pary Młodej i fotografa. Pozostałe osoby biorące udział w sesji zobowiązane są do wykupienia biletu wstępu, według obowiązującego cennika.
7. Sesję zdjęciową należy przeprowadzać tak aby:
a) nie zakłócać ruchu turystycznego i nie przeszkadzać Zwiedzającym,
b) nie wyrządzać szkody Zwiedzającym (fizycznej lub związanej z ochroną ich dóbr osobistych a w szczególności wizerunku),
c) nie fotografować i nie filmować części systemów ochrony,
d) stosować się do uwag porządkowych pracowników zamku w szczególności Straży Zamkowej.
8. Materiał fotograficzny lub filmowy nie może być wykorzystany do celów komercyjnych, marketingowych chyba, że zostanie na nie wydana osobna pisemna zgoda Dyrekcji Zamku Królewskiego na Wawelu.
9. W przypadku publikacji w/w materiałów fotograficznych obowiązkowe jest zamieszczenie przy nich informacji o brzmieniu: ,,Zamek w Pieskowej Skale Oddział Zamku Królewskiego na Wawelu”.
10. Zamek nie zapewnia fotografa.
11. Wniesienie opłaty za ślubną sesję zdjęciową oznacza akceptację przez wszystkich uczestników Regulaminu pobytu na Zamku w Pieskowej Skale (www.pieskowaskala.eu).
12. Zamek nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych Zwiedzających lub wyrządzenie im innej szkody z powodu wykonywania zdjęć fotograficznych i filmowych.