Logo - Zamek Pieskowa Skała

Pędzle, kredki i stary Zamek

23 września 2017 Zamek Pieskowa Skała stał się miejscem – inspiracją dla ponad 70 młodych „artystów” – dzieci i młodzieży z okolicznych szkół. Za pomocą kredek, farb, a nawet flamastrów powstały interesujące prace, które zaprezentowano na poplenerowym pokazie.

Plener zrealizowano dzięki zaangażowaniu stałych Sponsorów i Partnerów Zamku Królewskiego na Wawelu: Tauron Sprzedaż – Złotemu Sponsorowi, Amex Stationery – Głównemu Partnerowi Działań Oświatowo–Edukacyjnych i Wawel S.A.
Plener stanowił element działań mających na celu promocję rezultatów Projektu „Pieskowa Skała. Konserwacja architektury zamku i poszerzenie oferty edukacyjno-kulturalnej” zrealizowanego w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”, współfinansowanego z MF EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Plener

Choć planowany był w malowniczych okolicach Zamku Pieskowa Skała, to niestety na skutek niesprzyjających warunków atmosferycznych formuła uległa zmianie i uczestnicy pracowali w salach ekspozycyjnych – w zamkowych komnatach i na krużgankach. Profesjonalną opieką i pomocą służyli im pracownicy i studenci krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Profesora Adama Brinckena. Jesienna pogoda nie stała się jednak przeszkodą, a inspiracją, powstały bardzo różnorodne prace – od niewielkich szkiców eksponatów muzealnych, czy wręcz ich detali po kompozycje dające syntezę miejsca, pory roku i atmosfery plenerowych zajęć. Zamek, malowany z pamięci pędzlami i kredkami stał się wizją Zamku podpowiadaną przez wyobraźnię. Powstało ponad sto prac, które zaprezentowano podczas pokazu w dniu 2 grudnia 2017.

na zdjęciach galeria prac plenerowych
Prace uczestników wydarzenia. Na brązowej planszy widnieje 5 obrazków przedstawiających zamek, jego okolice i wnętrza. Prace zostały wykonane farbami oraz kredkami.Prace uczestników wydarzenia. Na brązowej planszy widnieją 4 obrazki przedstawiające zamek, jego okolice i wnętrza. Prace zostały wykonane farbami oraz kredkami.Prace uczestników wydarzenia. Na brązowej planszy widnieją 4 kolorowe obrazki odzwierciedlające zamek, jego okolice i wnętrza. Prace zostały wykonane farbami.Prace uczestników wydarzenia. Na brązowej planszy widnieją 4 kolorowe obrazki odzwierciedlające zamek, jego okolice i wnętrza. Prace zostały wykonane farbami.Prace uczestników wydarzenia. Na brązowej planszy widnieją 4 kolorowe obrazki odzwierciedlające zamek, jego okolice i wnętrza. Prace zostały wykonane farbami.Prace uczestników wydarzenia. Na brązowej planszy widnieją 4 kolorowe obrazki odzwierciedlające zamek, jego okolice i wnętrza. Prace zostały wykonane farbami.Prace uczestników wydarzenia. Na brązowej planszy widnieją 4 kolorowe obrazki odzwierciedlające zamek, jego okolice i wnętrza. Prace zostały wykonane farbami.Prace uczestników wydarzenia. Na brązowej planszy widnieją 3 obrazki przedstawiające ludzi w strojach z epoki - mężczyznę z koroną na głowie oraz dwie kobiety w ozdobnych sukniach. Prace zostały wykonane farbami i kredkami.Prace uczestników wydarzenia. Na brązowej planszy widnieją 4 obrazki przedstawiające ludzi w strojach z epoki kobiety w ozdobnych sukniach. Prace zostały wykonane farbami.Prace uczestników wydarzenia. Na brązowej planszy widnieją 4 obrazki przedstawiające ludzi w strojach z epoki kobiety w ozdobnych sukniach. Prace zostały wykonane farbami.Prace uczestników wydarzenia. Na brązowej planszy widnieje 7 rysunków wykonanych ołówkiem i kredkami. Prace przedstawiają zamek i detale jego murów, otaczającą go przyrodę oraz martwe natury z naczyniami.Prace uczestników wydarzenia. Na brązowej planszy widnieje 7 rysunków wykonanych ołówkiem i kredkami. Prace przedstawiają zamek i detale jego murów, otaczającą go przyrodę oraz martwe natury z naczyniami.Prace uczestników wydarzenia. Na brązowej planszy widnieje 7 rysunków wykonanych ołówkiem i kredkami. Prace przedstawiają zamek, otaczającą go przyrodę, martwe natury z naczyniami oraz portret kobiety.Prace uczestników wydarzenia. Na brązowej planszy widnieje 5 rysunków wykonanych ołówkiem i kredkami. Prace przedstawiają detale zamkowych murów i martwe natury z naczyniami.Prace uczestników wydarzenia. Na brązowej planszy widnieje 7 rysunków wykonanych ołówkiem, kredkami i flamastrami. Prace przedstawiają detale zamkowych murów, martwą naturę z naczyniami oraz kobiety w bogato zdobionych sukniach.Prace uczestników wydarzenia. Na brązowej planszy widnieje 8 rysunków wykonanych ołówkiem i kredkami. Prace przedstawiają zdobione okna zamku, ornamenty oraz rzeźby kobiet.Prace uczestników wydarzenia. Na brązowej planszy widnieje 6 rysunków wykonanych ołówkiem i kredkami. Prace przedstawiają krużganki zamku, ornamenty oraz rzeźby.Prace uczestników wydarzenia. Na brązowej planszy widnieje 8 rysunków wykonanych ołówkiem i kredkami. Prace przedstawiają zamek oraz eksponaty i rzeźby.Prace uczestników wydarzenia. Na brązowej planszy widnieje 6 rysunków wykonanych ołówkiem i kredkami. Prace przedstawiają eksponaty zamkowe, ozdobne ornamenty oraz rzeźby.Prace uczestników wydarzenia. Na brązowej planszy widnieje 8 rysunków wykonanych ołówkiem i kredkami. Prace przedstawiają eksponaty zamkowe, ozdobne ornamenty oraz rzeźby.

Warsztat projektowania plakatu

Bardzo energetyczna, twórcza atmosfera w trakcie pleneru oraz kreatywne prace uczestników stały się zachętą do kontynuacji spotkań. I tak narodził się pomysł przeprowadzenia warsztatu, który miałby na celu wprowadzenie uczestników w jeden z aspektów funkcjonowania muzeum, w tworzenie wystawy.

W ramach warsztatu projektowego odbyły się trzy pięciogodzinne spotkania, których założeniem było pobudzenie kreatywności uczestników tak, aby projektowany pokaz był jak najbardziej ich dziełem – począwszy od wymyślenia scenariusza, tytułu poprzez aranżację plastyczną po zaprojektowanie plakatu. Spośród uczestników pleneru wyłoniono dwudziesto kilkuosobowy zespół projektowy, w którego składzie znalazła się młodzież gimnazjalna i dzieci ze starszych klas szkół podstawowych z Sułoszowej, Wielmoży, Woli Kalinowskiej i Skały. Posługując się grami i zabawami uwalniającymi wyobraźnię oraz pracami plastycznymi młodzież miała zbudować opowieść o tym czym jest dla nich Zamek Pieskowa Skała, jak go widzą, jakie budzi emocje, oraz znalezienia do tego jak najbardziej interesującej formy.
Spotkanie o aranżacji plastycznej wystawy, roli sprzętów ekspozycyjnych, kolorów, i światła, poprowadziła pani Małgorzata Radnicka – projektantka ekspozycji muzealnych w Pieskowej Skale i kilku wystaw czasowych. Prawdziwą burzą mózgów było wymyślanie tytułu dla pokazu, ostatecznie wybrano, nawiązując do Opowieści z Narni, „Pędzle, kredki i stary Zamek”.
Nie mogło się obyć także bez spotkania poświęconemu działaniom promocyjnym wystaw muzealnych oraz procesowi projektowania druków towarzyszących wystawie, które poprowadziła pani Renata Paszkowska-Kwiatek, specjalista do spraw promocji w Zamku Królewskim na Wawelu.

na zdjęciach uczestnicy warsztatu
Zdjęcie grupowe uczestników wydarzenia, siedzących w kole na ozdobnych krzesłach.Zdjęcie grupowe uczestników wydarzenia, siedzących w kole na ozdobnych krzesłach.Zdjęcie uczestników wydarzenia podczas przeglądania prac.Zdjęcie uczestników wydarzenia podczas przeglądania prac.Zdjęcie uczestników wydarzenia podczas przeglądania prac.Zbliżenie na proces tworzenia jednej z prac - kolażu.Zdjęcie uczestników wydarzenia podczas przeglądania prac.Zbliżenie na proces tworzenia jednej z prac - kolażu.Zbliżenie na proces tworzenia jednej z prac - kolażu.Zdjęcie uczestniczek wydarzenia z wykonaną przez siebie pracą. 3 dziewczynki pozują z projektem plakatu wykonanym techniką kolażu.Zdjęcie uczestniczek wydarzenia z wykonaną przez siebie pracą. 2 dziewczynki pozują z projektem plakatu wykonanym techniką kolażu.Zdjęcie uczestników wydarzenia z wykonaną przez siebie pracą. Troje chłopców pozuje z projektem plakatu wykonanym techniką kolażu.Zdjęcie uczestników wydarzenia z wykonaną przez siebie pracą. Dwoje uczestników pozuje z projektem plakatu wykonanym techniką kolażu, zasłaniając sobie twarze rysunkami.Zdjęcie uczestników wydarzenia z wykonaną przez siebie pracą. Czworo uczestników pozuje z projektem plakatu wykonanym techniką kolażu.

Makiety i plakaty

Po prezentacji historii plakatu (ze szczególnym uwzględnieniem szkoły polskiej), możliwości i wymagań współczesnych dróg komunikowania się oraz zasad projektowania powstało 5 makiet plakatu. Posłużyły one do zaprojektowania plakatów zapraszających do Zamku Pieskowa Skała na pokaz prac.

na zdjęciach makiety i projekty plakatów
Projekt plakatu wydarzenia. Dziecięcy kolaż przedstawiający kilka ujęć zamku, otaczającą go przyrodę oraz kobietę w stroju z epoki. Kolaż wykonany techniką mieszaną - ołówek, kredki, flamastry.Plakat wydarzenia Pędzle, kredki i stary Zamek. W tle plakatu widnieją przykładowe prace uczestników. Obok nich tytuł i szczegóły wydarzenia.Projekt plakatu wydarzenia. Dziecięcy kolaż przedstawiający oko, budynki zamkowe oraz ornamenty. Kolaż wykonany techniką mieszaną - ołówek, kredki, flamastry.Plakat wydarzenia Pędzle, kredki i stary Zamek. W tle plakatu widnieją przykładowe prace uczestników. Obok nich tytuł i szczegóły wydarzenia.Projekt plakatu wydarzenia. Dziecięcy kolaż przedstawiający zamek, rzeźby oraz ozdobne zwieńczenia kolumn. Kolaż wykonany techniką mieszaną - ołówek, kredki, flamastry.Plakat wydarzenia Pędzle, kredki i stary Zamek. W tle plakatu widnieją przykładowe prace uczestników. Obok nich tytuł i szczegóły wydarzenia.Projekt plakatu wydarzenia. Dziecięcy kolaż przedstawiający zamek, rzeźby oraz ozdobne zwieńczenia kolumn. Kolaż wykonany techniką mieszaną - ołówek, kredki, flamastry.Plakat wydarzenia Pędzle, kredki i stary Zamek. W tle plakatu widnieją przykładowe prace uczestników. Obok nich tytuł i szczegóły wydarzenia.Projekt plakatu wydarzenia. Dziecięcy kolaż przedstawiający zamek, rzeźby, ornamenty oraz martwą naturę z naczyniami. Kolaż wykonany techniką mieszaną - ołówek, kredki, flamastry.Plakat wydarzenia Pędzle, kredki i stary Zamek. W tle plakatu widnieją przykładowe prace uczestników. Obok nich tytuł i szczegóły wydarzenia.

Pokaz 2 grudnia 2017

Warsztaty pokazały ogromny potencjał wzajemnych kontaktów pomiędzy zamkiem w Pieskowej Skale i lokalnym środowiskiem. Do prowadzonych od lat lekcji muzealnych i cyklicznych imprez: Dni Kultury Staropolskiej (czerwiec) i Nocy w Muzeum (lipiec), dołączyły od tego roku plener i warsztaty.

na zdjęciach uczestnicy pokazu
Zdjęcie przedstawia uczestników wystawy na tle ekspozycji.Zdjęcie przedstawia uczestników wystawy na tle ekspozycji.Zdjęcie przedstawia uczestników wystawy na tle ekspozycji.Zdjęcie przedstawia uczestników wystawy na tle ekspozycji.Zdjęcie przedstawia uczestników wystawy na tle ekspozycji. Na zielonej ścianie wywieszone są rysowane kredkami dziecięce obrazki.Zdjęcie przedstawia uczestników wystawy na tle ekspozycji. Na zielonej ścianie wywieszone są rysowane kredkami dziecięce obrazki w kolorowych ramkach.Zdjęcie przedstawia uczestników wystawy na tle ekspozycji.Zdjęcie przedstawia uczestników wystawy na tle ekspozycji. Na zielonej ścianie wywieszone są rysowane kredkami dziecięce obrazki.Panoramiczne zdjęcie wystawy. Na kamiennych ścianach powieszone zostały plansze eksponujące dziecięce obrazki w kolorowych ramkach. Sala wystawowa zwieńczona jest półokrągłym sklepieniem, z sufitu zwisa ozdobny żyrandol.Zdjęcie przedstawia uczestników wystawy na tle ekspozycji. Na zielonej ścianie wywieszone są rysowane kredkami dziecięce obrazki w kolorowych ramkach.Zdjęcie przedstawia uczestniczke wystawy udzielającej wywiadu wystawy na tle ekspozycji. Na zielonej ścianie wywieszone są rysowane kredkami dziecięce obrazki w kolorowych ramkach.Zdjęcie przedstawia uczestników wystawy na tle ekspozycji. Na zielonej ścianie wywieszone są rysowane kredkami dziecięce obrazki.Zdjęcie przedstawia uczestników wystawy na tle ekspozycji.Zdjęcie przedstawia uczestników wystawy na tle ekspozycji.