Wielopolscy z Pieskowej Skały

Wystawa planszowa w podziemiach zamku. Stanowi uzupełnienie ekspozycji "Historia Pieskowej Skały". Opowiada o dziejach właścicieli zamku w okresie od połowy XVII do połowy XIX wieku. 

Historia zamku to także dzieje jego właścicieli. Chcielibyśmy przybliżyć więc zwiedzającym sylwetki mieszkańców naszego zamku z czasu od połowy wieku XVII do połowy XIX, kiedy rezydencja  należała do przedstawicieli rodu Wielopolskich.
Na planszach wystawowych pokazano reprodukcje portretów najważniejszych postaci związanych z dziejami Pieskowej Skały, widoki zamku w ich czasach, zarówno rekonstrukcje, jak i autentyczną ikonografię.